Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie šprtce na Dobré Vodě u Českých Budějovic

1. 1. 2009

Historie šprtce na Dobré Vodě u Českých Budějovic

      6. června 1991 – tak zní oficiální datum založení klubu stolního hokeje kategorie billiard – hockey na Dobré Vodě u Českých Budějovic a vůbec prvního klubu tohoto druhu v jižních Čechách. K tomuto datu se totiž dala dohromady skupinka nadšenců pocházejících právě převážně z Dobré Vody, ale i ze Suchého Vrbného a oficiálně založili klub Stolní hokejová liga České Budějovice. 

      Historicky však lze billiard – hockey, v Čechách a hlavně pak na Moravě známý jako Šprtec, zařadit do období 1. republiky a případně až do období Rakouska – Uherska (s ohledem na skutečnost, že podobnou hru znají i v Maďarsku). Statisticky doložená aktivita, která dala základ činnosti Unie hráčů stolního hokeje se váže k fungování Stolní hokejové ligy Brno a je datována od roku 1960. Samotná Unie H.S.H. vyvíjí svoji činnost od roku 1980 a oficiálně byla zaregistrována jako občanské sdružení v roce 1991. Od roku 1992 je přidruženým členem ČSTV a členem Rady sportovní reprezentace při ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1990 byly zástupci našeho stolního hokeje aktivní při založení European Table Hockey Association a v roce 1993 pak byla v přímé návaznosti ustavena i World Table Hockey Association. Ta v současnosti sdružuje více jak dvě desítky států, včetně např. Švédska, Dánska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Španělska, ale i Austrálie, Japonska, Pákistánu, USA či Kanady. Specifikou tohoto mladého sportovního odvětví je to, že je určen jak pro mladé, tak pro starší, pro muže i pro ženy a na rozdíl od jiných „nových“ sportů (např. korfbal, In-line hokej), se billiard – hockey rozšiřuje z České republiky směrem do zahraničí. Je tedy vhodné dívat se na něj i z hlediska „Czech made“.

      Dnes registruje Unie H.S.H. téměř 4 tisíce aktivních hráčů na území ČR. Hrají se soutěže družstev – celostátní 1. liga, tři regionální druhé ligy, šest třetích lig, které jsou taktéž dělené podle územních celků a mnoho místních - regionálních lig. Dále se hraje Českomoravský pohár družstev, druholigový pohár či liga škol. V průběhu sezóny se potom uskuteční více jak 30 turnajů jednotlivců, které mají vyústění v mistrovství ČR jednotlivců. Na mezinárodní scéně proběhlo již 14x mistrovství Evropy, dva světové poháry a 1x mistrovství světa. Jeho pořadatelem byla v roce 2005 symbolicky právě Česká republika.

      Zpět ale ke šprtci na Dobré Vodě. I ten si samozřejmě prošel dlouhým a často i obtížným vývojem. V počátcích se jednalo o čistě amatérské uskupení lidí, které spojoval pouze zápal pro hru. Postupem času začali jeho členové zjišťovat, že zájemců o hru roste a proto by bylo zapotřebí tyto lidi podchytit a dále jejich hru rozvíjet. Dobrovodský klub stolních hokejistů navázal v druhé polovině roku 1992 užší spolupráci s Unií hráčů stolního hokeje a od roku 1993 se pravidelně zapojil do jejich soutěží. Od tohoto data též sám začíná organizovat veřejné akce v podobě turnajů jednotlivců a vůbec prvním počinem byl hned 23.1.1993 turnaj, konaný v tělocvičně ZŠ Suché Vrbné. Toho se zúčastnilo 41 hráčů z celé republiky a mezi nimi i pět zdejších nováčků, prvních průkopníků Šprtce v regionu – Antonín Duda, Filip Šusta, Daniel Dušák, Miloslav Mach a Daniel Bazala. Nutno podotknout, že všem bylo tenkrát teprve okolo 15-ti let. Akce dopadla po organizační stránce znamenitě a tak bylo zaděláno na trvalé zasídlení stolního hokeje v regionu. Vzhledem k nastalé a nevyhnutelné nutnosti vést klubové účetnictví se, tenkrát ještě, Stolní hokejová liga České Budějovice přihlásila pod SK Dobrá Voda a stala se tak jedním z jeho oddílů.

      Postupem času vznikalo v regionu mnoho nových a dalších klubů, pro zajímavost můžeme uvést např. Pirates Tábor, HiPo Strakonice, Husot Strakonice nebo Kaštan Homole či Boršov Migty Pigs. Některé se prosadili až do prvoligové soutěže, jiné se orientovali spíše na regionální působení a vyplnění volného času dětí a mládeže. Žádný z klubů však prozatím nikdy nedosáhl výsledků, jakými se mohla a může pochlubit právě SHL ČB a od r. 1995 její následovník Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic. Změna názvu klubu byla nevyhnutelná z ekonomických důvodů a také díky sídle klubu a jeho zakladatelů. S bezproblémovým chodem a organizací klubu, za které vděčí činitelé výrazně i řadě sponzorů, hlavně pak firmám WIP Reklama a Budějovický Budvar, které spolupracují s klubem od jeho „zrození“, ale i mnohým místním firmám (Auto Tutti Novák, Auto Měšťan, Jihočeský Inzert Expres, Uniko, Zámečnictví – elektro Mach, Klempířství Šálek a dalším), které pomáhaly hlavně v začátcích, se postupem času začaly dostavovat i první úspěchy. Ty se každým rokem rozšiřovaly a množily. Nemalou měrou se na nich podepsala i spolupráce a podpora ze strany domovské obce – Dobré Vody u Českých Budějovic a také od provozovatelů místního hotelu Emauzy, kde měl oddíl stolního hokeje z důvodu absence svých vlastních hracích prostor od roku 1996 do roku 2007 dočasný azyl. Úspěšnost hráčů klubu šla postupně dokonce tak daleko, že od roku 2004 se Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda může z historického hlediska pyšnit titulem nejúspěšnějšího klubu stolního hokeje v ČR. Tuto nálepku si dobrovodští hráči drží doposud.

      Nejen v soutěžích družstev však Jihočeši sbírají vavříny. Hráči dobrovodského týmu se pravidelně umisťují na čelních příčkách regionálních i celorepublikových turnajů jednotlivců a kvalifikují se a sbírají úspěchy i na finálových turnajích v čele s mistrovstvím ČR. Také proto je tým z českého Jihu pravidelným dodavatelem pro reprezentaci ČR.

      Samozřejmě se klub nadále pravidelně zapojuje i do pořádání akcí. Rok co rok se uskutečňují na Dobré Vodě zápasy soutěží družstev i turnaje jednotlivců. Ty bývají zpravidla vždy zpřístupněny nejen registrovaným hráčům, ale i zájemcům ze strany „amatérů – nadšenců“.

      Od léta roku 2007 navíc disponuje oddíl stolního hokeje  zcela novou klubovnou (hernou), která se nachází ve sportovním areálu na Dobré Vodě a kde se nejen pořádají veřejné akce stolního hokeje, ale kde hráči Stolní hokejové ligy WIP Reklama Dobrá Voda mají i ideální podmínky pro klubovou soutěž, přípravu a trénink. Klubovnu nechala jako součást tribuny pro fotbal a šaten pro hokejbal vybudovat obec Dobrá Voda a za to jí patří nemalý dík. Vyznavači billiard – hockeye se tak po dlouhých letech dočkali „své vlastní vysněné herny“ a získali tak důstojné prostředí pro reprezentaci svojí, klubu, obce i kraje.

Miloslav Mach, předseda oddílu stolního hokeje na Dobré Vodě


Obrazek

zleva: Daniel Dušák, Filip Šusta, Miloslav Mach, Antonín Duda a Daniel Bazala