Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pane Pelikáne,

dne 6.12.2008 jste prezentoval vznik Českého svazu stolního hokeje a jeho záměry. Vaše úmysly hrubě zasahují do kompetencí Unie hráčů stolního hokeje a proto Rada zástupců Unie HSH na svém zasedání dne 4.1.2009 schválila tento otevřený dopis.

Státní politika sportu, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého svazu tělesné výchovy, přesně vymezuje, kdo je oprávněn v dané sportovní disciplině pořádat mistrovství České republiky a zabezpečovat sportovní reprezentaci, včetně využití státních symbolů. Pro stolní hokej šprtec (billiard-hockey) je výhradním držitelem všech těchto práv Unie hráčů stolního hokeje. Důrazně Vás na tuto skutečnost upozorňujeme a varujeme před pokusy realizovat mistrovství ČR družstev či jednotlivců v tomto sportovním odvětví. V případě potřeby požádáme o spolupráci právní oddělení ČSTV.

Není možné, aby vaše stanovy obsahovaly pasáž podle které budete sestavovat státní reprezentaci ČR v tomto sportovním odvětví. V soutěžním řádu dále neoprávněně avizujete pořádání mistrovství České republiky jednotlivců a družstev.

Svojí činností řadu let poškozujete naši sportovní disciplínu, především používáním nejrůznějších účelových dezinformací, což vedlo k Vašemu vyloučení z řad členů Unie HSH. Deset let Vaší činnosti Vás neopravňuje k přivlastňování si pojmu šprtec (viz webové stránky sprtec.cz , sprtec.eu a sprtec.net ). Na Vašich stránkách se také zcela neoprávněně vyskytuje odkaz na spolupráci s ČSTV, která neexistuje. Nejste totiž členem Unie HSH, která je přidruženým členem ČSTV a jednotlivé kluby jsou ve spojení s ČSTV jejím prostřednictvím.

Stolní hokejová liga Brno, která na území ČR organizovala první veřejné soutěže ve šprtci, vstoupila letos do své padesáté sezony. Ještě před ní šprtec provozovali pan Zdeněk Polster a Jiří Kolmačka, což jsou osoby, které by si snad jako jediné mohli osobovat obsazení tohoto slova personálně.

Vaše charakterové vlastnosti lze potom nejlépe doložit tím, že se zabýváte výrobou a prodejem stolních hokejů a příslušenství (kat. šprtec – billiard-hockey), přestože jste byl upozorněn na skutečnost, že tato práva jsou chráněna jedním patentem a třemi průmyslovými vzory.

Pokud toto varování nebude pro Vás dostatečné, podnikneme další potřebné kroky k obhájení práv Unie HSH.

 V Brně dne 4.ledna 2009 - Členové Rady zástupců Unie HSH